Det är jag som är Panther Events. Jag är Freelance Event & Project Manager för näringslivet.

Eftersom jag är hälften holländsk – hälften svensk och pratar båda språken, kan jag fungera som en bro mellan de båda länderna inte bara språkmässigt. Till exempel för att hitta nya kontakter.
Jag är född i Holland, jobbar för olika branscher här och känner därför vägen.

Branscher jag jobbat med:
- Handel & mode
- Blommor
- Hälsa & sjukvård

Jag har en fyraårig internationell utbildning som eventmanager. Se www.nhtv.nl/ENG/about-nhtv.html

Behöver ni förstärkning eller bara någon som kan visa er vägen i Nederländerna?  
Ring: 0031 6 54708893

 

                                                                                                  - Astrid van der Post -

Startpagina
Panther Events är medlem i

Home
Uppdrag
Kraft  
Kontakt

avdpost@pantherevents.nl     +31 6 54708893

Startpagina
SE Home